REBAflow 342 (FM) vysoce účinný speciální tekutý prostředek podle EN 934-2:T3.1/3.2

 Vlastnosti:

 • vysoce účinný tekutý prostředek s vysokou počáteční a konečnou pevností
 • pro betony s nízkým vodním součinitelem
 • velmi dlouhá doba zpracovatelnosti
 • povrchy s minimálním množstvím pórů

Použití:

 • přísada pro třídy konzistence F3 až F6
 • výroba lehce zhutnitelného a samozhutnitelného betonu

Technické údaje:

 • forma:    kapalina
 • barva:    hnědá
 • hustota: 1,08 +/- 0,02 g/ml

REBAflow 305 (FM) vysoce účinný tekutý prostředek se stabilizačním účinkem podle EN 934-2:T3.1/3.2

 Vlastnosti:

 • vysoce účinný tekutý prostředek nové generace
 • na bázi speciálního polykarboxylátu
 • vysoká počáteční a konečná pevnost
 • povrchy s minimálním množstvím pórů

Použití:

 • přísada pro třídy konzistence F3 až F6
 • výroba lehce zhutnitelného a samozhutnitelného betonu

Technické údaje:

 • forma:    kapalina
 • barva:    mléčně zakalená
 • hustota: 1,06 +/- 0,02 g/ml

REBAflow 306 (FM) tekutý prostředek podle EN 934-2:T3.1/3.2

 Vlastnosti:

 • vysoce jakostní tekutý prostředek
 • stabilizační účinek
 • velmi dlouhá doba zpracovatelnosti
 • vysoké konečné pevnosti
 • splňuje požadavky podle DVGW-pracovní list W 347

Použití:

 • přísada pro třídy konzistence F3 až F6
 • prefabrikáty
 • transportbeton

Technické údaje:

 • forma:    kapalina
 • barva:    nažloutlá
 • hustota: 1,06 +/- 0,02 g/ml

REBAment FM tekutý prostředek podle EN 934-2:T3.1/3.2

Hodnocení udržitelnosti:

redukce vodního součinitele a zvýšení trvanlivosti betonů

 Vlastnosti:

 • vyšší pevnosti
 • lepší zpracovatelnost

Efektivní snížení faktoru slínku umožňuje snížit emise CO₂.
Snížení faktoru slínku v cementu z 0,73 na 0,5 znamená snížení o > 200 kg/CO₂ na tunu cementu (výpočtový základ = přibližně 750 kg až 800 kg CO₂ na tunu slínku)

Použití:

 • přísada pro třídy konzistence F2 až F4
 • prefabrikáty
 • nášlapový beton
 • hermetické lisy

Technické údaje:

 • forma:    kapalina
 • barva:    bezbarvý až lehce nažlolutlý/růžový
 • hustota: 1,13 +/- 0,03 g/ml