COLORaktiv 1000 
plastifikátor k omezení výkvětů pro barevné betonové výrobky

Hodnocení udržitelnosti:
redukce vodního součinitele a zvýšení trvanlivosti betonů 

Vlastnosti:

 • redukuje výkvěty
 • zabraňuje lepení na razníky
 • má plsatifikační účinek
 • způsobuje hutnější strukturu
 • snižuje kapilární nasákavost

Použití:

 • betonové výrobky

Technické údaje:

 • forma:    kapalina
 • barva:    zelená
 • hustota: 1,02 +/- 0,02 g/ml

COLORaktiv 2000 
plastifikátor k omezení výkvětů pro barevné a šedé betonové výrobky

Hodnocení udržitelnosti:
redukce vodního součinitele a zvýšení trvanlivosti betonů 

Vlastnosti:

 • zvyšuje odolnost proti mrazu a posypovým solím
 • má stabilizační účinek
 • zintenzivňuje zbarvení
 • zabraňuje ulpívání betonu na razníku

  Účinné snížení slínkového faktoru umožňuje snížit emise CO₂.Snížení slínkového faktoru v cementu z 0,73 na 0,5 znamená snížení emisí o > 200 % kg/CO₂ na tunu cementu (základ pro výpočet = přibližně 750 až 800 kg C0₂ na tunu slínku).

Použití:

 • betonové výrobky

Technické údaje:

 • forma:    kapalina
 • barva:    zelená
 • hustota: 1,03 +/- 0,02 g/ml