REBAnit S 
odstraňovač vápenných a cementových závojů

 Vlastnosti:

  • k odstraňování zbytků malty, vápenných usazenin a nečistot
  • k čištění zazeleněných nebo znečištěných povrchů vymývanného betonu

Použití:

  • na neomítnuté zdivo a obklady
  • pracovní nářadí

Složení:
2,5 - 10 % kyselina chlorovodíková
2,5 - 10 % kyselina fosforečná
< 5 % neiontové povrchově aktivní látky

Technické údaje:

  • forma: kapalina
  • barva: bezbarvý
  • hustota: 1,14 +/- 0,03 g/ml

 

   Kompletní sortiment čistících prostředků v sekci E-shop