REMEI a životní prostředí 

Svět nemůžeme změnit, můžeme však přispět k jeho zlepšení. Tak je možno vyjádřit hlavní myšlenku motivující zavádění našeho Eko - standardu.
Modrý přídomek " CO2 effizient " dostávají naše produkty, při jejichž použití je možno snížit emise CO2.
Je to iritující výrok, při přesné úvaze je však velice snadno realizovatelný : Vy můžete např. při použití přípravků z našich výrobních řad REBAflow a REBAcem nebo také použitím REDUCEM®XXL ušetřit velká množství cementu.
Výroba cementu představuje průmyslové odvětví, které s sebou již tradičně přináší vysoké emise kysličníku uhličitého.Jedná se zde o úspory až 30kg cementu na m³ betonu, přičemž nedochází ke ztrátě kvality.

ÖKOlogisch

Logo ÖKOlogistich mají ty produkty, které jsou vyráběny z obnovitelných surovin. Použitím těchto " dorůstajících " materiálů dochází ke snižování naší závislosti na fosilních palivech.
Tato myšlenka respektování životního prostředí je v naší společnosti předávána stále dál a je rozvíjena. Děje se tak ve prospěch ochrany životního prostředí a lidí, kteří denně s těmito materiály přichází do styku.