REBAlit T3(VZ) zpomalovač tuhnutí podle EN 934-2:T8

 Vlastnosti:

v závislosti na teplotě, cementu, konzistenci a vodním součiniteli

  • zpomaluje proces tuhnutí
  • prodlužuje dobu zpracovatelnosti

Použití:

  • betonové výrobky
  • prefabrikáty
  • transportbeton

Technické údaje:

  • forma:    kapalina
  • barva:    bezbarvý
  • hustota: 1,15 +/- 0,03 g/ml