REBAmix 750 (BV) ztekucovač do betonu podle EN 934-2:T2

 Vlastnosti:

 • k redukci cementu
 • plastifikační účinek
 • lepší zpracovatelnost betonu
 • hutnější beton

Použití:

 • přísada pro třídy konzistence F1 , F2 a F3
 • prefabrikáty
 • transportbeton
 • jádrový beton

Technické údaje:

 • forma:    kapalina
 • barva:    hnědá
 • hustota: 1,15 +/- 0,03 g/ml

REBAmix 606 (BV) ztekucovač do betonu podle EN 934-2:T2

Vlastnosti:

 • zlepšuje smáčení cementu
 • dobré uzavření bočních ploch
 • lepší zpracovatelnost betonu
 • hutnější beton
 • aktivuje popílek

Použití:

 • přísada pro třídy konzistence F1 , F2 a F3
 • prefabrikáty
 • transportbeton
 • jádrový beton

Technické údaje:

 • forma:    kapalina
 • barva:    hnědá
 • hustota: 1,16 +/- 0,03 g/ml

REBAment 18 (BV) ztekucovač do betonu podle EN 934-2:T2

Hodnocení udržitelnosti:
Snížení slínkového faktoru v cementu
redukce vodního součinitele trvanlivosti betonů

Vlastnosti:

 • plastifikační účinek
 • lepší zpracovatelnost betonu
 • hutnější beton

Použití:

 • přísada pro třídy konzistence F1a F2 

Účinné snížení slínkového faktoru umožňuje snížit emise CO₂.

Snížení slínkového faktoru v cementu z 0,73 na 0,5 znamená snížení množství cementu o > 200 kg/CO₂ na tunu cementu (základ pro výpočet = přibližně 750 až 800 kg C0₂ na tunu slínku).

Technické údaje:

 • forma:    kapalina
 • barva:    bílá
 • hustota: 1,00 +/- 0,02 g/ml