REBAtex BI-Super

Reaktivní impregnace se "STOPSKVRNÁM" vlastnostmi

  • Odpuzování nežádoucích látek jako např. olej, káva, inkoust apod.
  • Odolný vůči povětrnosti a UV - záření
  • Bez rozpouštědel

Použití : Minerální podklady, Teraso, Kabřinec

Barva : bezbarvá, až lehce nahnědlá
Měrná hmotnost : 1,00
± 0,02 g/ml

Zpracování :  Nanáší se na suchou stranu. Podklad musí být pevný, čistý a savý. Vhodné i matně velké podklady. Při více pracovních postupech musí být nanášeno mokré do mokrého. Na ošetřovanou plochu se nanáší rovnoměrně pomocí stříkacího zařízení. Nástřik se provádí sytě a rovnoměrně v jednom nebo více pracovních postupech.

Zkouška : Glazované a nesavé podklady je třeba před použitím otestovat na jejich chování.

dodatečné informace :

Spotřeba : ca 100-250 g/m²

Skladování : Chránit před nižšími než 10 °C a před nečistotami. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 1 rok.

Obaly :
kontejner ca 1000 kg
sud ca 210 kg
kanystr ca 20 kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.czHlavní menu


Patička a copyright