REBAtex AC

2-složkový uzavírací nátěr s vysokou mechanickou a chemickou odolností

  • Obsahuje rozpuštědla
  • Ochrana před vlivy prostředí a před skvrnami
  • Zlepšuje odolnost proti mrazu posypové soli
  • Poměr smíchání : 8 hmotn. dílů složky A - 1 hmotn.díl složky B
  • Odolný proti chemikáliím,kapalinám a snáší vysoká mechanická zatížení
  • Podklad musí být pevný,suchý a čistý ( zbytková vlhkost menší než 5% )

Použití : Cemenetem vázané podklady, Kvalitní cementové zboží

Barva : komp. A - nažloutlá, komp. B - bezbarvá
Měrná hmotnost : A - komp. 0,96
± 0,02 g/ml, komp. B -  1,07 ± 0,02 g/ml

Zpracování :  Nanáší se rovnoměrně pomocí štětky, válečku nebo vhodným stříkacím zařízením. Před zpracováním komponent A dobře promíchat. Kompoment B přidat do A a pomalu běžícím míchadlem ( ca 300 ot./min. ) smíchat v homogení směs. Smíchaný materiál přelít do čisté nádoby a ještě jednoukrátce promíchat.

Zkoušky : Je nutné provést odzkoušení. Během zpracování a vytvrdnutí by teplota předmětů měla být min +8°C. Doba zpracovatelnosti při pokojové teplotě v uzavřené nádobě je 72 hodin.

dodatečné informace :

Spotřeba : základní vrstva ( v případě potřeby ) ca 150-250 g/m², Uzavření povrchu : ca 200g/m²

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 6 měsíců. Komponent A před použitím promíchat, komponent B chránit před vzdušnou vlhkostí.

Obaly :
kombiobal : 10 l
kombiobal : 1 l

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.czHlavní menu


Patička a copyright