REBAsol HF

Přísada ke zhotovení vysoce pevného potěru

  • Silně ztekucovací vlastnosti
  • Vysoká počáteční a konečná pevnost

Použití : Cementové potěry, Průmyslové mazaniny

Barva : hnědá
Měrná hmotnost : 1,17 ± 0.03 g/ml

Zpracování : S ohledem na vysokou úsporu vody se přidává se záměsovou vodou  nebo do hotové směsi. Zde je třeba dbát na dostatečnou dobu míchání. Pokud se přidává se záměsovou vodou, mělo by být dávkování u velmi suchého kameniva spíše nižší, u velmi velkého spíše vyšší .

dodatečné informace :

Dávkování :  0,5 - 1,5 hmotnostních % podílu pojiva

Obaly :
kontejner ca 1000 kg
sud ca 210 kg
kanystr 20 kg

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřené, 20 ºC ) minimální trvanlivost 1 rok

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :
 

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.czHlavní menu


Patička a copyright