REBAcolor tekutá barva

             Pigmentové suspenze pro barvení systémů vázaných vápnem a cementem.

EN 12878

  • Trvanlivé zbarvení anorganickými pigmenty
  • Vysoká výtěžnost barvy
  • Pro rovnoměrné a reprodukovatelné zabarvené betonu

Použití :  Betonové zboží, Betonové prefabrikáty, Transportbeton

dodatečné informace:

Dávkování :  ca. 3-6 hmot. % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při běžném skladování ( uzavřeně, 20ºC ) minimální skladovatelnost 6 měsíců

Obaly :  

Kontejner  ca.  1.000 kg
Big-Bag     ca.  1.000 kg
Sud          ca.     200 kg
Kanystr     ca.       20 kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení
 

více informací:

Potřebujete více informací? Napište nám: 
info@remei.cz
 Hlavní menu


Patička a copyright