REBA Versiegelung BS

Uzavírací nátěr povrchu betonu

  • Na bázi polymerové disperze
  • Pojící prach
  • Vhodný k postřiku
  • Pohledové ploše propůjčuje svěží vzhled
  • Ochrana před vlivy prostředí

Použití : Minerální podklady, Omítnuté plochy

Barva : bílá
Měrná hmotnost : 1,03
± 0,02 g/ml

Zpracování :  Ošetřované plochy důkladně očistit. Nanáší se neředěný. U savých podkladů provést základní nátěr, zředěný max. 50% vody. U slabě savých podkladů nanášet rovnoměrně. Svislé a malé plochy ošetřit pomocí štětky, válečku.

Zkoušky : Teplota při zpracování se pohybuje mezi +12 °C a + 43 °C. Nenanášet při teplotě pod + 12°C

dodatečné informace :

Spotřeba : ca 100-200 g/m²

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 1 rok.

Obaly :
kontejner ca 1000 kg
sud ca 210 kg
kanystr ca 20 kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.czHlavní menu


Patička a copyright