REBA - Baudispersion

přísada do mazanin

  • lepší zpracovatelnost  při současné úspoře vody
  • menší smršťování zamezuje tvorbě trhlin

Použití : Do malty, mazanin, omítek. Pro exteriér i interiér, na stěny a podlahy. Jako přilnavé mosty, pro mazaniny a jemnou maltu k opravě pohledového betonu. Pro mazaniny na beton a cementové potěry.REBA-Baudispersion se přidává se záměsovou vodou.

Barva : bílá
Měrná hmotnost : 1,02 ± 0.02 g/ml

Zpracování : Přidává se záměsovou vodou.

dodatečné informace :

Dávkování :  do mazanin ca 35kg/m³ čerstvé mazaniny
                      opravná malta ca 0,05 - 0,1 kg/l čerstvé malty
                      přilnavé mosty ca 350g/m² - nanáší se koncentrovaná na plochu

Obaly :
kontejner ca 1000 kg
sud ca 210kg
kanystr 20kg, 5kg

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřené, 20 ºC ) minimální trvanlivost 1 rok

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :
 

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.czHlavní menu


Patička a copyright