DARKODUR ®

          Uhlíková suspenze pro barvení systémů vázaných vápnem a cementem

EN 12878

  • Trvanlivé černé zabarvené uhlíkem
  • Zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Vysoká výtěžnost barvy
  • Pro rovnoměrné a reprodukovatelné zabarvení betonu

Použití : Betonové zboží, Betonové prefabrikáty, Transportbeton

dodatečné informace:

Dávkování : Až 4 hmotnostní % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem a znečistěním. při běžném skladování ( uzavřeně, 20ºC ), minimální skladovatelnost 6 měsíců

Obaly :  
Kontejner ca. 800 kg
Big-Bag ca. 800 kg
Sud  ca. 200 kg
Kanystr  ca. 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací:

Potřebujete více informací? Napište nám: 
info@remei.czHlavní menu


Patička a copyright