COLORin VS

                        Hydroaktivní aditivum pro betonové zboží

  • možnost zvýšení vodního součinitele beze změny konzistence betonu
  • plastifikující účinek
  • beton se snadněji zpracovává a je lépe hutnitelný
  • zvyšuje odolnost proti mrazu a posypové soli

Použití : Betonové zboží

Barva : bělavá
Měrná hmotnost : 1,03 ± 0,02 g/ml

Zpracování : Obvyklé dávkování přímo na kamenivo je možné. Optimálního účinku je však dasaženo při přidání výrobku do již hotové směsi. Doba domíchání by měla být min. 30 sekund.

dodatečné informace:

Dávkování :  0,2 – 0,9 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování :  Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20ºC ) minimální skladovatelnost 1 rok

Obaly:
kontejner ca 1.000 kg
sud ca 210 kg
kanystr ca 20 kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

 

detailní informace:

Speciální přísady pro barevný beton
V posledních letech se druhy a vzhled betonových výrobků výrazně změnily.Barevný beton se prosadil ve výrobě betonových prvků.Použitím nových tvarů a barev se prostředí z betonu silně změnilo.Tím však také dochází k problémům při výrobě betonu,které nebylo možné pomocí dosud známých přísad odstranit nebo jen částečně.

Běžné ztekucovače betonu sice dokázaly výrazně zlepšit fyzikální vlastnosti betonu,avšak problémy jako např. výkvěty nedokázaly vyřešit nebo jen částečně.S narůstajícím tlakem na trhu také stoupá nárok na kvalitu betonu
.

Vznik a omezení výkvětů
Jedním z nejrušivějších efektů při výrobě betonových výrobků je vznik výkvětů.Jedná se zde o volné vápno,které reaguje s vodou obsaženou v beonu a vzniká hydrát vápenatý.Tento hydrát vápenatý prostupuje kapilárními póry na povrch betonu kde reaguje se vzdušným oxidem uhličitým a projevuje se na povrchové ploše betonu jako bílé skvrny.

Zde je třeba rozlišovat mezi primárními a sekundárními výkvěty.Původ výkvětů je třeba hledat v komplexním svazku faktorů:

  • druh,množství a kvalita výchozích surovin
  • doba trvání a intenzita přípravy směsi
  • ovlivňující faktory při přípravě směsi
  • podmínky tvrdnutí a skladování

 

Vlastnosti REMEI COLOR-Line
U REMEI COLOR-Line se jedná o kombinační výrobky,které více než vyhovují dnešním požadavkům na přísadu do betonu.Vedle zlepšení fyzikálních vlastností betonového výrobku je jejich hlavní vlastností zintenzivnění barevného tónu a omezení výkvětů.Výrokby jsou založeny na různých kombinacích účinných látek a jsou tak optimálně přizpůsobitelné různým rámcovým podmínkám.

 

 

 

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.czHlavní menu


Patička a copyright