Služby

Se zkušební laboratoří v naší sesterské společnosti BPB Vám nabízí REMEI kompletní rozsah běžných zkoušek betonu. Provedeme v naší laboratoři nebo na stavbě zkoušky kameniva, zkoušky čerstvého betonu, zkoušky vyzrálého betonu, zkoušky cementové kaše a speciální zkoušky.

REMEI nabízí všechny běžné zkoušky betonu



Samozřejmě Vám také sestavíme kompletní receptury a zoptimalizujeme Váš výrobní proces.

 

školení zákazníků
Vedle běžného poradenství přímo na místě nabízíme naším systémovým partnerům také školení. REMEI školí technology, vedoucí výroby a zákaníky, např. na téma výkvěty, povrchové ochrany, správné pokládání dlažby, zpracování reklamací, ošetřování betonových výrobků apod...

Baustoff 21
Jedou za rok zveme zajímavé přednášející do Blombergu a organizujeme pro naše zákazníky odborný seminář pod motem "Baustoff 21". Kromě zajímavých odborných přednášek a diskuzí je to rovněž pěkné setkání...
 

zkoušky kameniva

 • odběr vzorku
 • stanovení vlastní vlhkosti
 • zkouška kameniva na nadsítné a podsítné podle frakce
 • stanovení objemové hmotnosti sypané
 • stanovení objemové hmotnosti (metoda výtlaku vody)
 • stanovení odplavitelných částic, odplavovací zkouška
 • stanovení organických částic
 • stanovení celkové křivky zrnitosti
 • obsah síranů
 • obsah chloridů (ve vodnatém koncentrátu)

stanovení křivky zrnitosti

zkoušky čerstvého betonu

 • měření konzistence podle Walz (součinitel zhutnitelnosti)
 • měření konzistence podle Graf (hodnota rozlití)
 • stanovení měrné hmotnosti čerstvého betonu
 • analýza čerstvého betonu podle DIN 5211 a vyhodnocení
 • stanovení vodního součinitele (proces sušení)
 • stanovení obsahu vzduchových pórù
 • vypracování výpočtu betonové směsi
 • zkouška vhodnosti včetně prověrky kameniva a zkouška pevnosti
   

zkoušky vyzrálého betonu

 • stanovení pevnosti v tlaku na 3 zkuš. tělesech (kostka 150 x 150 resp. 200 x 200)
 • stanovení pevnosti v tlaku na 5 beton. dlaždicích vč. plošného paralel. broušení
 • stanovení pevnosti v tahu za ohybu na 3 zkušebích tělesech
 • stanovení pevnosti příčným tahem na 5 zkušebních tělesech
 • zkouška na vodunepropustnost podle DIN 1048 na 3 zkušeb. tělesech
 • stanovení oděrustálosti na 3 zkušebních tělesech
 • stanovení odolnosti proti mrazu a posyp. soli (podle CDF) na 5 zkuš. tělesech

stanovení pevnosti v tahu za ohybu


 

speciální zkoušky
Potřebujete speciální zkoušky? REMEI provádí kromě standardních, uvedených zkoušek také speciální zkoušky. Např. určíme v jedné barevné řadě přesný poměr mísení písku, cementu, kameniva a barvy do betonu tak, abychom zaručili přesnou barevnou optimalizaci. Použity budou při tom vaše materiály.

REMEI provádí také speciální zkoušky jako zde na barevné sérii



Potřebujete speciální zkoušky? Oslovte nás na : info@remei.cz
 

posudky
Při reklamacích a sporech podpoříme Vaše stanovisko odbornými znalostmi a expertýzami



Hlavní menu


Patička a copyright