Služby

Se zkušební laboratoří v naší sesterské společnosti BPB Vám nabízí REMEI kompletní rozsah běžných zkoušek betonu. Provedeme v naší laboratoři nebo na stavbě zkoušky kameniva, zkoušky čerstvého betonu, zkoušky vyzrálého betonu, zkoušky cementové kaše a speciální zkoušky.

REMEI nabízí všechny běžné zkoušky betonuSamozřejmě Vám také sestavíme kompletní receptury a zoptimalizujeme Váš výrobní proces.

 

školení zákazníků
Vedle běžného poradenství přímo na místě nabízíme naším systémovým partnerům také školení. REMEI školí technology, vedoucí výroby a zákaníky, např. na téma výkvěty, povrchové ochrany, správné pokládání dlažby, zpracování reklamací, ošetřování betonových výrobků apod...

Baustoff 21
Jedou za rok zveme zajímavé přednášející do Blombergu a organizujeme pro naše zákazníky odborný seminář pod motem "Baustoff 21". Kromě zajímavých odborných přednášek a diskuzí je to rovněž pěkné setkání...
 

zkoušky kameniva

 • odběr vzorku
 • stanovení vlastní vlhkosti
 • zkouška kameniva na nadsítné a podsítné podle frakce
 • stanovení objemové hmotnosti sypané
 • stanovení objemové hmotnosti (metoda výtlaku vody)
 • stanovení odplavitelných částic, odplavovací zkouška
 • stanovení organických částic
 • stanovení celkové křivky zrnitosti
 • obsah síranů
 • obsah chloridů (ve vodnatém koncentrátu)

stanovení křivky zrnitosti

zkoušky čerstvého betonu

 • měření konzistence podle Walz (součinitel zhutnitelnosti)
 • měření konzistence podle Graf (hodnota rozlití)
 • stanovení měrné hmotnosti čerstvého betonu
 • analýza čerstvého betonu podle DIN 5211 a vyhodnocení
 • stanovení vodního součinitele (proces sušení)
 • stanovení obsahu vzduchových pórù
 • vypracování výpočtu betonové směsi
 • zkouška vhodnosti včetně prověrky kameniva a zkouška pevnosti
   

zkoušky vyzrálého betonu

 • stanovení pevnosti v tlaku na 3 zkuš. tělesech (kostka 150 x 150 resp. 200 x 200)
 • stanovení pevnosti v tlaku na 5 beton. dlaždicích vč. plošného paralel. broušení
 • stanovení pevnosti v tahu za ohybu na 3 zkušebích tělesech
 • stanovení pevnosti příčným tahem na 5 zkušebních tělesech
 • zkouška na vodunepropustnost podle DIN 1048 na 3 zkušeb. tělesech
 • stanovení oděrustálosti na 3 zkušebních tělesech
 • stanovení odolnosti proti mrazu a posyp. soli (podle CDF) na 5 zkuš. tělesech

stanovení pevnosti v tahu za ohybu


 

speciální zkoušky
Potřebujete speciální zkoušky? REMEI provádí kromě standardních, uvedených zkoušek také speciální zkoušky. Např. určíme v jedné barevné řadě přesný poměr mísení písku, cementu, kameniva a barvy do betonu tak, abychom zaručili přesnou barevnou optimalizaci. Použity budou při tom vaše materiály.

REMEI provádí také speciální zkoušky jako zde na barevné sériiPotřebujete speciální zkoušky? Oslovte nás na : info@remei.cz
 

posudky
Při reklamacích a sporech podpoříme Vaše stanovisko odbornými znalostmi a expertýzamiHlavní menu


Patička a copyright