REDUPHOB ® K2

Těsnící přísada na bázi silanu s vysokým obsahem účinné látky

  • Redukce nasákavosti až o 95%
  • Vynikající výsledky při nízkém dávkování  
  • Slučuje se chemicky se substrátem
  • Prodlužuje životnost substrátu, zam ezuje vsakování vody

Použití : Betonové zboží

Barva : bílá
Měrná hmotnost : 0,95
± 0,02 g/ml

Zpracování : Přidává se jako poslední komponent do hotové směsi, aby hydrofobní účinek nerušil proces hydratace. Plný, voduodpuzující účinek mají výrobky po kompletním vysušení a úplné reakci. Teplota zpracování : 5°C - 35°C. Je třeba překontrolovat vodní součinitel a poměr cementu /písku a jemných podílů k zabránění ztrát pevnosti betonu .

dodatečné informace :

Dávkování : 0,3- 1,5 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, při teplotě nižší než 35°C) minimální skladovatelnost 12 měsíců. Chránit před horkem a otevřeným ohněm. Skladovat v suchu

Obaly :
kontejner: ca 1000kg
sud : ca 210kg
kanystr : ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.cz

 Hlavní menu


Patička a copyright