REBOxid ® Granulate

EN 12878

Pigmentový granulát pro barvení systémů vázaných vápnem a cementem

  • Volně plynoucí granulát
  • Trvanlivé zabarvení anorganickými pigmenty
  • Vysoká výtěžnost barvy
  • Pro rovnoměrné a reprodukovatelné zabarvení betonu

Dodatečné informace

Barva : žlutá, červená, černá

Dávkování : Až 5 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před vlhkem. Při suchém skladování min.trvanlivost 2 roky

Obaly :
papírové pytle ca 25kg
Big Bag ca 1000kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.cz
 

 Hlavní menu


Patička a copyright