REBAtrenn E20/E40

Vodou ředitelný odbedňovací prostředek pro dřevěné podložky a dřevěná bednění

  • Zabraňuje tvorbě pórů a závojů
  • Nezanechává zbytky
  • Stabilní olejo-vodnatá emulze
  • Vodou ředitelný E20 - 1:5, E40 - 1:10

Použití : Všechna dřevěná bednění, Dřevovláknité desky, Podložky a bednící desky

Barva : bílá
Měrná hmotnost : E20 - 0,96
± 0,02 g/ml, E40 - 0,94 ± 0,02 g/ml

Zpracování : Zpočátku, zejména u nových podložek je důležité každodenní ošetření. Doporučujeme automatické nanášení stříkacím zařízením. Bednění by mělo být ošetřeno alespoň 15 min. před betonáží.

dodatečné informace :

Spotřeba : Podle druhu a savosti bednění 20-50 g/m²
 

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 6 měsíců.

Obaly :
kontejner ca 1000 litrů
sud ca 210 litrů
kanystr ca 20 litrů

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.czHlavní menu


Patička a copyright