REBAPHOB WA

Hydrofobní těsnící prostředek pro betonové zboží

  • Vysoká hustota
  • Nepříliš kapilární struktura
  • Zvyšuje odolnost proti mrazu

Použití : Jádrový beton. Našlapový beton

Barva : bílá
Měrná hmotnost : 1,00
± 0,02 g/ml

Zpracování : Přidává se záměsovou vodou nebo přímo na suchou směs

dodatečné informace :

Dávkování : 0,5- 1,0 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 1 rok. Při době skladování delší než 2 měsíce je třeba produkt před použitím promíchat.

Obaly :
kontejner: ca 1000kg
sud : ca 210kg
kanystr : ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.cz

 

 

 Hlavní menu


Patička a copyright