REBAphob HA

EN 934-2: T9

Těsnící prostředek

  • Hydrofobace hmoty
  • Vysoká kompaktnost
  • Zlepšuje odolnost vůči mrazu a posypové soli
  • Výrobek musí být před použitím rozmíchán slabou smykovou silou

Použití : Betonové zboží, Betonové prefabrikáty, Transportbeton

Barva : bílá
Měrná hmotnost : 1,00
± 0,02 g/ml

Zpracování : Přidává se záměsovou vodou nebo přímo na suchou směs

dodatečné informace :

Dávkování : 0,5- 1,0 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 12 měsíců. Při jak skladování delším než 2 měsíce výrobek před použitím promíchat.

Obaly :
kontejner: ca 1000kg
sud : ca 210kg
kanystr : ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.cz

 

 

 

 

 

 

 

 Hlavní menu


Patička a copyright