REBAmix 750 (BV)

EN 934 - 2 : T2

                                              Plastifikátor betonu

 

  • Redukuje spotřebu cementu
  • Má plastifikující účinky
  • Beton se snadněji zpracovává a je lépe hutnitelný
  • Použití popílku je možné

 

Použití : Přísada pro konzistenční třídy F1 a F2, Betonové prefabrikáty, Transportbeton, Jádrový beton

Barva : hnědá
Měrná hmotnost : 1,14
 ± 0,03 g/ml

Zpracování : Přidává se na kamenivo, u silně nasákavého kameniva do hotové směsi

dodatečné informace :

Dávkování : 0,3- 1,5 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 1 rok.

Obaly :
kontejner: ca 1000kg
sud : ca 210kg
kanystr : ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.czHlavní menu


Patička a copyright