REBAment 20 (BV)

EN 934-2 : T2

Plastifikátor ( ztekucovač ) betonu

  • Lepší smáčení cementu a barevných pigmentů
  • Beton se snadněji zpracovává a je lépe hutnitelný  

Použití : Přísada pro konzistenční třídy F1,F2 a F3, betonové prefabrikáty, nášlapový beton, jádrový beton

Barva : červená
Měrná hmotnost : 1,01
± 0,02 g/ml

Zpracování : Přidává se buď s kamenivem nebo se záměsovou vodou

dodatečné informace :

Dávkování : 0,2- 1,0 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 1 rok.

Obaly :
kontejner: ca 1000kg
sud : ca 210kg
kanystr : ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.czHlavní menu


Patička a copyright