REBAment (FM)

EN 934-2 : T 3.1/3.2

Tekutý prostředek  

  • Dosažení vyšších pevností
  • Lepší zpracovatelnost

Použití : Přísada pro konzistenční třídy F2 až F4 , betonové prefabrikáty, nášlapový beton, hermetické lisy

Barva : bezbarvý
Měrná hmotnost : 1,13
± 0,03 g/ml

Zpracování : Na stavbě se přidává do autodomíchávače, ztekucovací účinek má omezenou dobu. Je třeba dodržet dobu míchání 1 minutu na 1m³, minimálně však 5 minut pro dobré rozlložení ve směsi.

dodatečné informace :

Dávkování : 0,5- 1,5 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 1 rok.

Obaly :
kontejner: ca 1000kg
sud : ca 210kg
kanystr : ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.czHlavní menu


Patička a copyright