REBAlit T3 ( VZ )

EN 934-2 : T8

Zpomalovač tuhnutí

  • V závisloti na teplotě, cementu, konzistenci a vodním součiniteli
  • Zpomaluje proces tuhnutí
  • Prudlužuje dobu zpracovatelnosti

Použití : Betonové zboží, Betonové prefabrikáty

Barva : bezbarvá
Měrná hmotnost : 1,14
± 0,03 g/ml

Zpracování : Přidává se záměsovou vodou

dodatečné informace :

Dávkování : 0,2- 0,8 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 1 rok.

Obaly :
kontejner: ca 1000kg
sud : ca 210kg
kanystr : ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.cz

 

 

 

 Hlavní menu


Patička a copyright