REBAlit LP

EN 934-2 : T5

provzdušňovač

  • Způsobuje vznik definovaných vzduchových mikropórů
  • Zvyšuje odolnost proti mrazu a posypové soli

Použití : Betonové zboží, Betonové prefabrikáty, Transportbeton

Barva : hnědá
Měrná hmotnost : 1,01
± 0,02 g/ml

Zpracování : Přidává se záměsovou vodou nebo do hotové směsi nebo na hotovou směs v míchačce s nuceným pohybem, pokud je dodržena dostatečná doba mísení. ( ca 40-60 sekund)

dodatečné informace :

Dávkování : 0,2- 0,6 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 1 rok.

Obaly :
kontejner: ca 1000kg
sud : ca 210kg
kanystr : ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.cz

 

 

 Hlavní menu


Patička a copyright