REBAflow 202 ( FM )

EN 934-2 : T 3.1/3.2

                                               Tekutý prostředek  

 

  • Tekutý prostředek s vysokou počáteční a konečnou pevností
  • Pro betony s nízkou hodnotou vodního součinitele

Použití : Přísada pro konzistenční třídy F3 až F6 , betonové prefabrikáty, transportbeton

Barva : bezbarvý, kalná
Měrná hmotnost : 1,03 ± 0,02 g/ml

Zpracování : Přidává se buď se záměsovou vodou nebo se důkladně vmíchá do hotové směsi. Vyrobené betony musí obsahovat dostatečné množství cementu, jemného písku a jemných podílů.

dodatečné informace :

Dávkování : 0,5- 1,5 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 1 rok.

Obaly :
kontejner: ca 1000kg
sud : ca 210kg
kanystr : ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.cz

 Hlavní menu


Patička a copyright