REBAflow 201 ( FM )

 EN 934-2 : T 3.1/3.2

Tekutý prostředek

  • Tekutý prostředek s delší dobou zprcovatelnosti
  • Vysoké konečné pevnosti betonů s nízkým vodním součinitelem

Použití : Přísada pro konzistenční třídy F3 až F6 , betonové prefabrikáty, transportbeton

Barva : žluto - hnědá
Měrná hmotnost : 1,06
± 0,02 g/ml

Zpracování : Přidává se zároveň s kamenivem nebo se záměsovou vodou

dodatečné informace :  

Doporučené dávkování : 0,5- 2,0 hmotnostních % podílu pojiva. Spotřeba se řídí podle požadovaného efektu, druhu cementu a betonu.

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 6 měsíců.

Obaly :
kontejner: ca 1000kg
sud : ca 210kg
kanystr : ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.czHlavní menu


Patička a copyright