REBAcem XT (BV)

EN 934 - 2 : T2

 

                    Plastifikátor ( ztekucovač ) betonu

 

Během míchání a hutnění způsobuje REBAcem XT (BV) extrémní redukci třecích sil v betonu. Zároveň způsobuje oproti běžným ztekucovačům výrazně lepší rozložení cementových částic ve směsi. Na základě toho je možné ve směsi výrazně snížit množství cementu nebo nahradit dalším jemným materiálem bez výrazného úbytku pevnosti v tlaku.

  • Redukuje spotřebu cementu
  • Beton se snadněji zpracovává a je lépe hutnitelný
  • Homogení beton
  • Zvýšená pevnost po odbednění

Použití : Jádrový beton, nášlapový beton, přísada pro konzistenční  třídy F1 a F2

Barva : nažloutlá
Měrná hmotnost : 1,03 ± 0,02 g/ml

Zpracování : Přidává se společně se záměsovou vodou nebo do hotové směsi. Vyrobené betony musí obsahovat dostatečné množství cementu, jemného písku a jemných podílů.
Redukce vody není potřeba.

dodatečné informace:

Dávkování : 0,3 - 1,5 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem, slunečním zářením a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 6 měsíců. Při skladování nad 30°C je třeba produkt přd použitím promíchat.

Obaly :
kontejner ca 1000kg
sud ca 210 kg 
kanystr ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.cz

 Hlavní menu


Patička a copyright