REBAcem S

                           Plastifikátor ( ztekucovač ) betonu

 

  • Pro redukci hodnoty vody vodního součinitele
  • Zvýšení počáteční a konečné pevnosti
  • Výrazně více homogení a uzavřený povrch betonu

Použití :  REBAcem S je obvlzáště vhodný pro výrobu lité dlažby ( při tl. 1-3cm) a při výrobě betonového zboží k redukci cementu. Přísada pro konzistenční třídy F1 a F2

Barva : nažloutlá
Měrná hmotnost : 1,06 ± 0,02 g/ml

Zpracování : Při výrobě dlažby se přidává přímo na kamenivo. Dle možnosti by se nemělo redukovat dávkování vody. REBAcem S působí při nízkém dávkování jako ztekucovač, při vyšším dávkování jako tekutý prostředek.

 dodatečné informace :

Dávkování : 0,1 - 2,0 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem, slunečním zářením a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 6 měsíců. Při skladování nad 30°C je třeba produkt před použitím promíchat.

Obaly :
kontejner ca 1000kg
sud ca 210 kg
kanystr ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.cz

 

 Hlavní menu


Patička a copyright