REBA DM

Těsnící prostředek štěpící kapiláry

  • Uzavírá kapilární póry
  • Plastifikující účinek
  • Redukuje výkvěty

Použití : Betonové zboží

Barva : jantarová
Měrná hmotnost : 1,06
± 0,02 g/ml

Zpracování : Přidává se na směs kemeniva, lépe však se záměsovou vodou k dosažení rychleho a rozvnoměrného rozložení ve směsi.

dodatečné informace :

Dávkování : 0,5- 2,0 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 1 rok.

Obaly :
kontejner: ca 1000kg
sud : ca 210kg
kanystr : ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.cz

 

 

 Hlavní menu


Patička a copyright