REBA BE

Urychlovač s plastifikačním učinkem

  • Urychluje zatvrdnutí
  • Má platifikující účinek
  • Beton se snadněji zpracovává a je lépe hutnitelný
  • Vyšší počáteční pevnost

Použití : Betonové zboží, Betonové prefabrikáty

Barva : bílá
Měrná hmotnost : 1,05
± 0,02 g/ml

Zpracování : Přidává se záměsovou vodou nebo do hotové směsi

dodatečné informace :

Dávkování : 0,2- 0,5 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 1 rok.

Obaly :
kontejner: ca 1000kg
sud : ca 210kg
kanystr : ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.cz

 

 

 

 

 

 Hlavní menu


Patička a copyright