HYDROSTOP K

Hydrofobace hmoty pro beton

  • Snížení absorbce vody až o 90%
  • Vynikající výsledky již při malých dávkách
  • Chemickou cestou se spojí se substrátem
  • Zabraňuje vnikání vody
  • Obaly okamžitě po použití uzavírat. Zabránit znečištění vodou nebo materiálem obsahujjícím alkálie (vápno, cement )

Použití : Betonové zboží

Barva : slámová, průhledná
Měrná hmotnost : 0,94
± 0,02 g/ml

Zpracování : Přidává se jako poslední komponent do hotové směsi, aby hydrofobní účinek nerušil proces hydratace. Plný, voduodpuzující účinek mají výrobky po kompletním vysušení a úplné reakci. Teplota zpracování : 5°C - 35°C. Je třeba překontrolovat vodní součinitel a poměr cementu /písku a jemných podílů k zabránění ztrát pevnosti betonu .

dodatečné informace :

Dávkování : 0,3- 1,0 hmotnostních % podílu pojiva

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, při teplotě nižší než 35°C) minimální skladovatelnost 18 měsíců. Chránit před horkem a otevřeným ohněm. Skladovat v suchu

Obaly :
kontejner: ca 1000kg
sud : ca 210kg
kanystr : ca 20kg

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.cz

 

 

 Hlavní menu


Patička a copyright