BIOtrenn Super

Speciální odbedňovací prostředek pro nenasákavá bednění

  • Odbedňovač pro nenasákavá velkoplošná bednění ( + 60°C)
  • Nedochází ke vzniku pórovitosti
  • Pro ostré hrany a profily

Použití : Pro vyhřívaná bednění do 60 °C, Pro umělohmotná bednění odolná vůči rozpouštědlům

Barva : žlutá
Měrná hmotnost : 0,82
± 0,02 g/ml

Zpracování : Nanáší se na bednění pomocí stěrky, houby nebo stříkacího zařízení pokud možno v tenké vrstvě a rovnoměrně. Bednění by mělo být suché a čisté k dosažení úplného účinku vzniklého tenkého filmu.

dodatečné informace :

Spotřeba : 15-30 g/m² pro ocelová bednění
20-40g/m² pro umělohmotná bednění

Skladování : Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 2 roky.

Obaly :
kontejner ca 1000 litrů
sud ca 210 litrů
kanystr ca 20 litrů

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.cz

 Hlavní menu


Patička a copyright