BIOtrenn Emulsion NSG

   

Biologicky lehce odbouratelný odbedňovač pro kovová bednění na bázi rostlinného oleje

 

  • Vytvoří rovnoměrné světlé betonové povrchy ( kvalita pohledového betonu )
  • Bednění je potaženo vodoodpuzujícím, antikorozním filmem
  • Velmi dobrá přilnavost na svislých a vodorovných bedněních

Teplota pro zpracování : vetší 0°C
Testováno podle OECD 301F a zařazeno jako rychle biologicky odbouratelné

Použití : Pro všechny druhy bednění, Pro vyhřívaná bednění do 60 °C

Barva : bílá
Měrná hmotnost : 0,98
± 0,02 g/ml

Zpracování : Tento výrobek je hotový k použití a nesmí být míchán s jinými produkty. Nanáší se na suché, čisté bednění postřikem, slabě a rovnoměrně ( v pruzích ). Nanešením odbedňovače na bednění se tvoří jemné, bílé kapičky. Setření není nutné ! S betonáží čekat tak dlouho, dokud jsou tyto kapičky viditelné. Po jejich zmizení se utvoří uzavřený, odbedňovací film. Pak začít s betonáží.

Zkoušky : Rostlinné oleje mohou mít podstatný vliv na stabilitu určitých těsnění. Pro jistotu doporučujeme přezkoušet snášenlivost dílů, které přijdou do styku s tímto výrobkem.

dodatečné informace :

Spotřeba : 15-30 ml/m²

Skladování : Chránit před mrazem, přímým slunečnínm zářením  a znečištěním. Při normálním skadování ( uzavřeně, 20°C) minimální skladovatelnost 6 měsíců. Při skladováním delším než 2 měsíce je třeba výrobek před použitím promíchat. Teplota skladování nesmí překročit 35 °C.

Obaly :
kontejner ca 1000 litrů
sud ca 210 litrů
kanystr ca 20 litrů

Bezp. předpisy : Viz. EG-list s bezpečnostními daty
Poradenství : Naše aplikačně technické oddělení

více informací :

Potřebujete více informací? Napište nám:
info@remei.czHlavní menu


Patička a copyright