Novinky a oznámení

Naše partnerství   []

Pro průmysl betonu dodáváme produkty, které jsou na evropském trhu zavedené již po mnoho let.Naše silné stránky a potenciálové možnosti vidíme však také v tom, že ve spolupráci se zákazníkem vyvíjíme i jeho individuální produkty.

Spektrum našich výkonů a portfolia pokrývá pět velkých oblastí :

  • Výroba a prodej aplikačně technických a vzájemně spolu sladěných barev a přísad do betonů, jakož i produktů pro ochranu betonových povrchů, odbedňovacích a ošetřovacích prostředků
  • Výroba a prodej dávkovací techniky pro barvy a přísady do betonů, pro systémy ochrany povrchů a pro odbedňovací prostředky
  • Zkoušky betonů a poradenství prováděné ze strany VMPA - zkušebny betonu při BPB
  • Vývoj speciálních produktů a nových technologií
  • Sanační výkony a péče o betonové plochy a objekty

 

Spolupráce a atmosféra důvěry ve vztahu k našim dodavatelům surovin, stejně tak jako permanentní zkoumání a pátrání po nových materiálech nám umožňují udržovat si značný vliv na trhu surovin a optimalizaci našich produktů.

V rámci REACh splňujeme všechny požadavky, které jsou na nás, jako na uživatele zapojeného v systému, kladeny. Každoročně je prováděno externí přezkušování našich schválených produktů, spojené se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími.

Naše vysoké nároky na produkty značky REMEI zabezpečujeme komplexním prováděním vstupních a výstupních kontrol zboží a produktů v laboratořích, které naše společnost vlastní.

Naše produkty jsou certifikované pod značkou CE a jsou proto v souladu se všemi normami platnými v rámci EU. Ke každému produktu obdrží zákazník technický list s podrobnými informacemi popisujícími vlastnosti produktu, jeho použití a skladování. Samožřejmostí je také list s bezpečnostními daty, informující obsáhle o složení produktu, o možných nebezpečích, ochranném vybavení, transportu a opatřeních v případě první pomoci.

Všechny produkty doprovázíme osobním poradenstvím, které je prováděno formou projednání celého projektu na místě u zákazníka, včetně služeb jako sestavení receptury, zkoušek betonu, vyrobením a dodávkou formou " just-in-time " ( ve vhodnou dobu a bez zbytečných zásob ), dále rovněž servisem po prodeji, stejně tak jako školení u obchodního partnera.

Důležitý pilíř v oblasti naší péče o zákazníka je poskytování technických zařízení pro zpracování našeho sortimentu produktů. Individuální koncepty pro dávkování našich produktů realizujeme na základě požadavků našich zákazníků. Naše mimořádně rozsáhlá poradenská činnost zahrnuje všechno, od prvních kroků při plánování až po celistvá řešení - včetně kontrol, údržby a oprav. Na přání můžeme rovněž poskytnout zařízení formou zapůjčení.

Nabízíme Vám veškeré služby pro Vaše projekty " z jedné ruky ".Hlavní menu


Patička a copyright