Novinky a oznámení

Hospodářský růst a životní prostředí   []

My všichni si musíme uvědomit, že při celostvětovém hospodářském růstu neznamená tato skutečnost také současný růst naší Země. V důsledku tohoto hospodářského růstu dochází ke stále rostoucímu " vytěžování " zeměkoule a současně k jejímu znečišťování odpadními produkty. Musíme se tedy do budoucna zříci tohoto růstu, abychom přírodu ochránili?

V naší branži, tzn. v oblasti betonu, se na problematiku související s vytěžováním zdrojů při současném uvolňování škodlivin z takto vytěžených surovin dosud pohlíželo jako na "nutné zlo".

Jen při samostatné výrobě cementu dochází ke vzniku asi 5% z celosvětově uvolňovaného množství kyslličníku uhličitého.Celkově neustále rostoucí produkce betonu vede k tomu, že dochází neustále ke zmenšování přirozeného životního prostoru.

Proto musí být jasné nám všem, kteří s výrobou betonu máme co do činění, jak naléhavé je řešení tohoto problému, tj. problému jak vyřešit rozpor mezi růstem hospodářství a ochranou životního prostředí. V současné době existuje celá řada řešení, ve kterých stavební materiál beton představuje dokonce " aktivní ochranu životního prostředí "

REMEI- skupina si vytyčila za cíl začlenit ochranu životního prostředí jako důležitou složku do firemní strategie. Je tedy naším deklarovaným cílem, aby zdroje byly využívány co možná smysluplně, aby se zacházelo úsporně s fosilními zdoji a palivy a aby se ve vzrůstající míře využívaly obnovitelné zdroje surovin.

V rámci zmíněného začlenění politiky ochrany životního prostředí usiluje naše společnost, vedle již získné certifikace podle ISO 9001 : 2008, také o certifikaci v souladu s ISO 14001.Po rozsáhle přípravné fazi představujeme v současné době systém managementu na " Integrovaný systém ". Náš způsob práce je však již nyní v souladu s požadavky vytyčenými v ISO 14001.

Životní prostředí se týká nás všech !Hlavní menu


Patička a copyright